Me rastin e zhvillimit të samitit të BRICS-it, media kineze CGTN pranë Grupit Mediatik të Kinës (#CMG), bashkë me media të vendeve të tjera të BRICS-it, nisën një program të posaçëm. Gazetarë dhe përfaqësues nga pesë vendet e BRICS-it janë fokusuar te “Viti i Kinës” i BRICS-it, duke vlerësuar arritjet e zhvillimit të BRICS-it dhe duke dhënë sugjerime për të forcuar bashkëpunimin midis vendeve të tij në çdo fushë.