Roli i pyjeve në natyrë është i vetëkuptueshëm. Në pyje ka shumë kafshë dhe bimë të egra, sepse terreni unik dhe pyjet e dendura u ofrojnë atyre një mjedis më të mirë jetese.

Në çështjen e ruajtjes së biodiversitetit, mbrojtja e ekosistemeve pyjore është gjithashtu shumë e rëndësishme.