Në pesë muajt e parë të këtij viti, vëllimi i përgjithshëm i eksportit të Kinës në vendet e tjera të BRICS-it - Afrikë e Jugut, Brazil, Indi, Rusi - arriti në 1.31 trilionë juanë, 12.1 për qind më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo përqindje është më e lartë se rritja e përgjithshme e tregtisë së jashtme të Kinës në të njëjtën periudhë. Vendet e BRICS-it kanë potencial të madh në zhvillimin ekonomik. Si një motor kryesor i ekonomisë globale, çfarë roli do të luajë kjo organizatë në nxitjen e zhvillimit të ekonomive të reja e të vendeve në zhvillim dhe në përballimin e sfidave globale?