Bazat e përmirësimit afatgjatë të ekonomisë së Kinës nuk do të ndryshojnë