Ndërtimi i përbashkët i "Një brez, një rrugë " jo vetëm që është i favorshëm për promovimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare midis Kinës dhe vendeve të rajonit, por synon gjithashtu zhvillimin e bashkëpunimit me cilësi të lartë, standarde të larta dhe zhvillim të qëndrueshëm.