Lee Barrett, një vloger britanik që jeton në Kinë, ndan mendimet e tij mbi akuzat për të ashtuquajturën "punë e detyruar" në mbledhjen e pambukut në Xinjiang të Kinës. Në këtë video ai analizon "Newlines Institute" dhe BCI-në, dy organizatat e përfshira në këtë çështje, dhe vë në dyshim pavarësinë dhe objektivitetin e tyre.