Përballimi i ndryshimit të klimës është baza dhe qëllimi i ndërtimit të një bashkësie asnjanësimi të karbonit me të ardhme të përbashkët. Kina do ta përdorë këtë bashkësi si platformë për të zhvilluar aktivisht bashkëpunimin ndërkombëtar në çështjen e klimës, për të bashkuar të gjitha forcat e mundshme dhe për të ndërtuar frontin më të gjerë të bashkuar global që mbështet asnjanësimin e karbonit. #asnjëanësimi #karbon