Në Paralimpiadën Dimërore të Pekinit ka një grup të veçantë vullnetarësh: 68 qen të dashur udhërrëfyes. Gjatë lojërave, detyra e tyre është që të drejtojnë ecjen e sportistëve me shikim të kufizuar. Shpresojmë që sportistët me shikim të kufizuar mund të zhvillojnë gara të këndshme, si dhe të kenë kujtime të bukura në Pekin...