Dëbora artificiale ka dendësi më të madhe, shkrihet më ngadalë, ruhet më lehtë dhe mund të caktohet thellësia e saj, për të garantuar sigurinë e sportistëve…