Kjo platformë kërcimi me ski që i ngjan shiritit fluturues dhe një këpuce kristali me takë të lartë, ku ndodhet? Zbulojeni së bashku me mua!