“Przewalski” është e vetmja racë e kalit të egër në botë që ka mbijetuar deri më sot dhe tani kanë mbetur vetëm pak më shumë se 2 000 kuaj të tillë. Zhang Hefan është eksperte e Qendrës së Mbarështimit të Kuajve “Przewalski” dhe është gjithashtu autore dhe poete. Pas fillimit të punës në vitin 1995 në këtë qendër, ajo nuk ka pushuar së shkruari historinë e kuajve “Przewalski”.

Gazetari i CMG-së Oliver e vizitoi posaçërisht Qendrën e Mbarështimit të Kuajve “Przewalski”. I shoqëruar prej Zhang Hefan-it, ai pa nga afër këta kuaj të egër dhe “komunikoi” me ta.