Këtë vit, për shkak të pandemisë së COVID-19 dhe luhatjeve në tregun ndërkombëtar, ekonomia kineze përballon presion të madh rënieje dhe ndërmarrjet e vogla e të mesme gjenden përpara vështirësive më të mëdha. Atëherë, si të realizohet përparimi në një gjendje të tillë?