"Kriteri kyç për të përcaktuar nëse një vend është demokratik apo jo është nëse populli është me të vërtetë zot i atij vendi."

Xi Jinping-u, si deputet i Asamblesë Kombëtare Popullore dhe kryetar i Partisë Komuniste të Kinës me më shumë se 95 milionë anëtarë, ka theksuar se, për të përballuar vështirësitë në procesin e udhëheqjes së vendit më të populluar në botë me më shumë se 1.4 miliardë banorë, "duhet të dëgjojmë zërin e popullit dhe t'u përgjigjemi shpresave të tij në çdo kohë".