Kina do të hartojë politika fiskale dhe monetare që kanë përparësi krijimin e vendeve të punës, si pjesë e përpjekjeve për ta mbajtur të qëndrueshme ekonominë, sipas një vendimi të marrë në mbledhjen ekzekutive të Këshillit të Shtetit të kryesuar nga kryeministri Li Keqiang të mërkurën.

Foto:VCG

Foto:VCG

Në mbledhje u vendos gjithashtu përdorimi më i mirë i aseteve ekzistuese, zgjerimi i kanaleve për investime private dhe shtimi i investimeve efektive.

Mbledhja e vuri theksin te orientimi drejt punësimit i politikave fiskale dhe monetare. Rimbursimi dhe ulja e taksave, shtyrja e pagesës së primeve të sigurimeve shoqërore, pakësimi i kostove të financimit dhe masa të tjera duhet të përqendrohen që të gjitha në mbajtjen e qëndrueshme të funksionimit të subjekteve të tregut, të listës së pagave dhe të punësimit, për të siguruar jetesën bazë, për të stabilizuar rritjen dhe për të nxitur konsumin.

Po ashtu, do të hulumtohen më tej mjete të ndryshme politikash dhe do të motivohen autoritetet vendore për të përmbushur përgjegjësitë e tyre, për të mbajtur në mënyrë efektive vendet e punës dhe qëndrueshmërinë e punësimit.

"Ne duhet t'i kushtojmë një rëndësi të madhe punës për stabilizimin e punësimit. Duhet të zbatohen politika të ndryshme mbështetëse në mënyrë efektive e të shpejtë për të inkurajuar dhe ndihmuar ndërmarrjet që ta mbajnë listën e punonjësve të tyre të qëndrueshme. Pushteti vendor duhet të zbatojë më tej përgjegjësitë për mbështetjen e subjekteve të tregut dhe stabilizimin e vendeve të punës. Politikat e punësimit duhet të intensifikohen duke zgjeruar sferën e tyre”, tha Li Keqiang.

Në mbledhje u nxitën përpjekjet për të mbajtur çmimet të qëndrueshme. Në Kinë ka furnizim të mjaftueshëm të produkteve thelbësore të jetesës, por megjithatë, nevojiten përpjekje të mëdha lidhur me prodhimin e drithërave, për të siguruar prodhim dhe furnizim të qëndrueshëm të tyre dhe për të forcuar bazën për qëndrueshmërinë e çmimeve.

Ndërsa sigurohet një përgjigje efektive ndaj COVID-19, do të bëhen përpjekje të mëtejshme për të siguruar funksionimin e lirshëm të logjistikës, veçanërisht në fushat kryesore, dhe për të ruajtur qëndrueshmërinë e zinxhirëve industrialë dhe të furnizimit.

Foto:VCG

Foto:VCG

Do të sigurohet gjithashtu furnizimi normal me energji. Përveç mbështetjes së ofruar për prodhuesit e energjisë elektrike të menaxhuar nga qeveria qendrore, duke përfshirë 50 miliardë juanë (7.43 miliardë dollarë amerikanë) subvencione për energjinë e ripërtëritshme dhe 20 miliardë juanë fonde nga buxheti kapital i operacioneve i shtetit, një shtesë prej 50 miliardë juanësh subvencione dhe 10 miliardë juanë nga buxheti do të përdoren për të mbështetur tejkalimin e vështirësive nga termocentralet me qymyr dhe rritjen e prodhimit të energjisë elektrike.

Po ashtu, do të eksplorohen menjëherë masat për zgjerimin e mbulimit dhe zgjatjen e kornizës kohore të politikës për shtyrjen e pagesave të primeve të sigurimit për të moshuarit. Lokalitetet do të orientohen për të subvencionuar faturat e shërbimeve të ndërmarrjeve të vogla e të mesme dhe mikrondërmarrjeve, si edhe të familjeve të vetëpunësuara.

"Çmimet janë sinjali më i ndjeshëm dhe gjithashtu leva më e rëndësishme e tregut. Ne duhet t'i kushtojmë rëndësi të madhe qëndrueshmërisë së çmimeve, sigurisë ushqimore e energjetike dhe qëndrueshmërisë së zinxhirëve industrialë dhe të furnizimit," tha kryeministri i Kinës.