Zhvillimi është kyçi për realizimin e lumturisë së popullit dhe është baza për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Jeta e lumtur është e drejta e parë e njeriut. Kina nxit ndërtimin e përbashkët të “Një brez, një rrugë”, forcon bashkëpunimin ndërkombëtar, zvogëlon hendekun e zhvillimit dhe ndan rezultatet e zhvillimit, duke dhënë kontribut për zhvillimin e çështjes globale të të drejtave të njeriut.