Sot është Festa e Babait dhe artisti i njohur dhe profesor i Universitetit Tsinghua të Kinës, Han Meilin, ka krijuar një dhuratë të veçantë për këtë ditë.

Dashuria e babait është si malet dhe është konkrete. Është një dashuri e ngrohtë dhe e fortë. Duket se të gjithë baballarët kanë nevojë vetëm për një “jelek” të ngrohtë nga fëmijët.

Me rastin e kësaj feste, Han Meilin ka krijuar një jelek porcelani të quajtur “Ngrohtësia e fortë”, si një dhuratë e veçantë për Festën e Babait.

Kjo dhuratë është si dashuria e babait, e ngrohtë, e butë, por edhe e fortë dhe e rëndë dhe mund të kalojë provat e kohës.

Dashuria e babait është e ngrohtë dhe e fortë, por edhe e thjeshtë dhe e rëndë. Me dhuratën e vet të veçantë, artisti Han Meilin e vlerëson këtë dashuri.