VCG

VCG

Ministria e Financave e Kinës miratoi të mërkurën masa të shumta fiskale për të ndihmuar sektorët e goditur nga pandemia që të kapërcejnë vështirësitë. Institucionet e garantimit të financimit të qeverisjes vendore duhet të ofrojnë mbështetje garancie financimi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme të kualifikuara dhe individët e vetëpunësuar në sektorët e transportit, hotelerisë, akomodimit dhe turizmit, sipas një qarkoreje të publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Financave, citon “Xinhua”.

Duhet të bëhen përpjekje për të nxitur institucionet financiare për të përshpejtuar dhënien e kredisë dhe për të parandaluar shlyerjen e parakohshme të detyruar të kredive, ose përfundimin arbitrar të marrëveshjeve të kredisë, thuhet në qarkore.

VCG

VCG

Për zhvillimin e bujqësisë, ministria kërkoi zgjerimin e mbulimit të sigurimeve bujqësore.