VCG

VCG

Provinca Jiangsu e Kinës Lindore ka regjistruar 6903 lloje kafshësh dhe bimësh, me 857 lloje të reja të shtuara krahasuar me vitin 2021. Midis specieve të dokumentuara rishtazi, organizmat ujorë përbëjnë më shumë se 60 për qind, citon “Xinhua” Departamentin e Ekologjisë dhe Mjedisit të Provincës Jiangsu.

Jiangsu filloi një hetim mbi biodiversitetin në vitin 2017 për mbrojtje më të mirë të biodiversitetit. Specie të rralla dhe të rrezikuara janë përditësuar gjatë hulumtimit.

VCG

VCG

Departamenti ka ndërtuar gjithashtu 20 stacione vëzhgimi të biodiversitetit në krahinë dhe ka krijuar një rrjet vëzhgimi të biodiversitetit.