Për qytet organizator të lojërave olimpike, duhet të ketë kushte të përshtatshme moti. Në dimër duhet të ketë temperaturë mjaft të ulët dhe të ketë dëborë në tokë. Krahas kësaj, duhet të ketë terren të përshtatshëm……