ShBA-ja është jo vetëm vendi me gjendjen më serioze epidemike, por edhe e ka politizuar e instrumentalizuar pandeminë që nga fillimi. Për t'iu shmangur përgjegjësisë së paaftësisë në përballimin e pandemisë, qeveria amerikane synon të përmbysërezultatet e shkencëtarëve botërorë duke ngarkuar agjencitë e zbulimit të zhvillojnë të ashtuquajturin "gjurmim të origjinës së COVID-19" dhe duke përhapur teorinë e "daljes së virusit nga laboratori". Por orvatjet e palës amerikane nuk mund ta pengojnëbashkëpunimin global kundër pandemisë dhe nuk mund ta ndryshojnë faktin që ShBA-ja është një vend i dështuar në luftën kundër pandemisë. (Fani/Artan)