Sëmundjet e mëlçisë janë shumë të përhapura në Kinë. Sipas të dhënave, në Kinë, ka shumë pacientë të prekur nga ceroza, me virusin e hepatit B etj. Në fakt, elementet psikologjike shkaktojnë ndikimet e dukshme ndaj pacientëve të prekur nga sëmundjet e mëlçisë. Pas diagnostikimit të sëmundjeve, shumica e pacientëve janë të tronditur dhe pësojnë shok psikologjik, gjë që shkakton stres, depresion, pagjumësi, ndjenjë inferioriteti etj.

5 burimet kryesore të presionit të pacientëve të prekur nga sëmundjet e mëlçisë.

1. Shëndeti:

Pasi pacianti mëson për sëmundjen, shqetësohet së tepërmi dhe ka dëshirë të madhe për rikthimin e shëndetit.

2. Ekonomia:

Procesi i trajtimit të sëmundjeve të mëlçisë mund të zgjasë për një kohë të gjatë. Pacientët duhet të përdorin ilaçet e duhura për një kohë të gjatë. Ngarkesa ekonomike e shkaktuar nga kostot e trajtimi i sëmundjeve është edhe burimi kryesor i presionit.

3. Komunikimi shoqëror

Për shkak se disa sëmundje të mëlçisë janë infektive, pacientët e prekur nga to ngarkohen me presion të lartë psikologjik. Ata përballen me vështirësinë në komunikimin shoqëror. Ky presion psikologjik mund të shkaktojë ndjenjë inferioriteti.

4. Puna dhe studimi:

Sigurisht që prekja nga sëmundjet shkakton disa ndikime ndaj aktiviteteve të ndryshme të ditës si studimi dhe puna. Pacientët shqetësohen së tepërmi për punën dhe studimet.

5. Përgjegjësia familjare:

Ky presion shfaqet kryesisht tek pacientët e rinj ose ata në moshë të mesme. Këta pacientë përgjigjen për anën ekonomike të familjes. Sëmundjet e papritura do të sjellin goditjet e madhe për tërë familje.

Burimet e presionit ndikojnë efektet e trajtimeve mjekësore

Këto burime të presionit mund të shkaktojnë tension të lartë psikologjik. Nëse nuk zhvillohen ndërhyrjet dhe trajtimi i tyre psikologjik, humori i tyre do të përkeqësohet vazhdimisht, duke sjellë ndikim negativ për cilësinë e jetës dhe efektet e trajtimeve mjekësore. Në disa gjendje, humori i keq sjell prekjen ndaj viruseve.

Për shembull, pacientët e prekur nga hepati B. Virusi i hepatit B është elementi i nisjes së fenomeneve të sëmundjes. Më vonë, dëmtimet dhe plagosja e qelizave të imunitetit, çrregullimet e sistemit të imunitetit bëhen elementet kryesore të dëmtimeve në mëlçi.

Humori i keq si shqetësimi, depresioni, frika etj., mund të sjellin ndikime negative për sistemin e imunitetit, duke frenuar aftësinë e luftimit të viruseve nga sistemi imunitar. Në të njëjtën kohë, humori i keq mund të shtojnë tensionin e arterieve dhe të pakësojë qarkullimin e gjakut në mëlçi, duke ndikuar funksionet normale të mëlçisë.

Nevoja e trajtimeve psikologjike

Trajtimi psikologjik është tepër i nevojshëm për pacientët e prekur nga sëmundjet e mëlçisë. Ndërhyrjet psikologjike mund të përmirësojnë imunitetin e njeriut, të forcojnë aftësinë e anti-virusit dhe të shtojnë qarkullimin e gjakut në mëlçi.

Spitali Nr. 302 ka ngritur klinikën e parë psikologjike në Kinë dhe krijoi metodat e ndërhyrjes psikologjike ndaj pacientëve të prekur nga sëmundjet e mëlçisë, për ta rikthyer ekuilibrin psikologjik të pacientëve, të raujnë shëndetin psikologjik e fizik, të nxtiur shërimin e sëmundjeve dhe të rritur cilësinë e jetës.

1. Metoda sugjestive

Kjo metodë bazohet në "terapinë sugjestive" e përdorur nga Qendra Amerikane kundër Kancerit. Në këtë metodë, janë referuar shumë dokumente të Kinës dhe të vendeve të huaja dhe janë kombinuar "terapia sugjestive" dhe "terapia e imagjinimit".

Sugjerimi pozitiv mund të stimulojë të gjitha potencialet e brendshme, përmirësojnë gjendjen psikologjike dhe veprimet e pacientëve, duke e shndërruar elementet negative në pozitive. Kjo metodë është e përshtatshme për pacientët me ngarkesë të lartë emocionale që pranon sugjerimet e të tjerëve me lehtësi. Sugjerimi pozitiv mund të forcojë besimin dhe aftësinë e pacientëve për të kapërcyer sëmundjet.

Në të kundërt, sugjerimi negativ mund të shkaktojë gjendje të keqe psikologjike dhe të dëmtojë shëndetin fizik e psikologjik të pacientëve.

Sipas të dhënave praktike, "metoda e imagjinimit dhe ajo sugjestive" së bashku me terapinë e ilaçeve mund të shtojnë efektet mjekësore prej 60%-70% në krahasim me efektet e vetme të terapisë së ilaçeve.

2. Parimi "5-3-2"

Është propozuar që trajtimet psikologjike të zënë 50%, terapia e ilaçeve të zënë 30% dhe rregullimet e përditshme të jetës të zënë 20%. Nëpër trajtimeve të përbashkta psikologjike, të ilaçeve dhe të jetës, forcohet aftësia e anti-virusit dhe rikthehet aftësia e funksionit të mëlçisë. ky koncept po pranohet nga më shumë pacientët dhe klinicistët.

Teoria e mjekësisë tradicionale kineze mbi lidhjen mes humorit dhe mëlçisë

Në librin e lashtë të mjekësisë kineze shënohet lidhja e humorit me organet e brendshme të njeriut. Mëlçia lidhet me zemërimin. Nëse një person zemërohet shumë shpesh, mund të dëmtojë shëndeti i mëlçisë. Mëlçia përgjigjet gjithashtu për lehtësimin e tensionit dhe shfaqjen e humorit të keq.

Sipas studimeve të mjekësisë moderne, mëlçia përgjigjet për qarkullimin e gjakut. Në teorinë e mjekësisë tradicionale kineze, shfaqja e humorit jo të mirë ndikon qarkullimin e gjakut. Prandaj, gjendja psikologjike dhe shëndeti i mëlçisë janë lidhur shumë ngusht.

Sipas sugjerimit të mjekësisë tradicionale kineze, gjatë pranverës, duhet të dalin jashtë për të qëndruar më pranë natyrës. Ambienti i mirë i pyjeve mund të përmirësojë gjendjen psikologjike dhe shëndetin e mëlçisë. (Xu Guang)