Me mbështetjen e fortë të makinerive dhe pajisjeve bujqësore dhe mekanizimit bujqësor, prodhimi i drithit në Kinë ka arritur një korrje të fortë për 18 vjet rresht. Me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe zhvillimin bujqësor me cilësi të lartë, Akademia Kineze e Shkencave Bujqësore nisi të martën një iniciativë për të forcuar inovacionin shkencor dhe teknologjik në makineritë dhe pajisjet bujqësore.

Foto:VCG

Foto:VCG

Akademia Kineze e Shkencave Bujqësore (CAAS) nisi të martën një iniciativë për të forcuar inovacionin shkencor dhe teknologjik në makineritë dhe pajisjet bujqësore.

Nisma synon të përshpejtojë zhvillimin e mekanizuar, inteligjent dhe të gjelbër të prodhimit bujqësor, për të ofruar mbështetje solide me pajisje për të garantuar sigurinë ushqimore të vendit dhe zhvillimin bujqësor me cilësi të lartë.

E fokusuar në zgjidhjen e problemeve kryesore të makinerive dhe pajisjeve bujqësore, nisma synon rritjen e kërkimit shkencor dhe teknologjik mbi makineritë bujqësore efikase, inteligjente dhe të gjelbra.

Nisma përqendrohet në pajisjet inteligjente të prodhimit për kulturat kryesore ushqimore, teknologjitë thelbësore në pajisjet e prodhimit për kulturat e pambukut dhe vajit dhe çrrënjosjen gjithëpërfshirëse të lidhjeve të dobëta dhe zhvillimin e pajisjeve rajonale të prodhimit.

Nisma kërkon përparime të synuara shkencore dhe teknologjike në pajisjet dhe teknologjitë kyçe në magazinimin e të korrave, strukturat bujqësore etj. Sipas Wu Kongming, president i Akademisë Kineze të Shkencave Bujqësore, prodhimi i drithit në Kinë ka arritur një korrje të fortë për 18 vjet rresht me mbështetjen e fortë të makinerive dhe pajisjeve bujqësore dhe mekanizimit bujqësor.

Nisma është një masë e rëndësishme për të përshpejtuar inovacionin shkencor dhe teknologjik të makinerive dhe pajisjeve bujqësore në vend, tha Wu.

Kapaciteti i inovacionit të makinerive dhe pajisjeve bujqësore të vendit është përmirësuar vitet e fundit dhe shkalla e përgjithshme e mekanizimit të kultivimit të kulturave ka tejkaluar 71 për qind, tha Chen Qiaomin, drejtor i Institutit Nanjing të Mekanizimit Bujqësor të Akademisë Kineze të Shkencave Bujqësore.

Megjithatë, ka ende probleme të tilla si mungesa e makinerive bujqësore në zonat kodrinore dhe malore, vuri në dukje Chen.

Wu bëri thirrje për promovimin e detyrave kryesore kërkimore, si kërkimi shkencor dhe teknologjik mbi makineritë bujqësore të gjelbra efikase dhe inteligjente dhe përmirësimi i platformave të inovacionit të makinerive bujqësore.

Akademia Kineze e Shkencave Bujqësore do të përpiqet të realizojë zhvillimin e shpejtë të pajisjeve të makinerive bujqësore të Kinës dhe teknologjisë së mekanizimit bujqësor deri në vitin 2030, tha Wu, duke shtuar se do të ngrejë një qendër shkencore inteligjente për bujqësinë dhe pajisjet bujqësore.