青年---[qīng nián]]---të rinj

Nga Laosi deri në Seychelles, nga Mongolia deri në Turqinë etj, të rinjtë kinezë iu ofrojnë banorëve dhe organeve lokale shërbimet vullnetare me entuziazmin dhe njohurinë profesionale.

Në fillim të vitit 2020, studentja pasuniversitare e degës së arkitekturës të Universitetit të Nankin-it, Guo Shuo që u përzgjodh si një ndër grupit të parë të vullnetarëve të "planit të shërbimeve të jashtme nga vullnetarët e të rinjve kinezë, shërbimet për programet e organit të OKB-së", u dërgua në Zyrën e të Dërguarve të Sekretarit të Përgjithshëm për të Rinjë(ZDSPR) të OKB-së në Nju Jork. Guo Shuo tha:

"Zyra e të Dërguarve të Sekretarit të Përgjithshëm për të Rinj të OKB-së merret kryesisht për punën e të rinjve, për afrimin e distancës mes OKB-së dhe të rinjve, për përhapjen e zërit të të rinjve tek OKB-ja. Në këtë zyrë, ekzistojnë specialistët në fushat e ndryshme, si mbrojtja e të rinjve, përpjekjet e të rinjve për paqen, ndryshimin e ambientit etj. Grupi ku punova unë përgjigjet kryesisht për promovimin e kësaj zyre, kryesisht në mediat shoqërore, në uebsajtin tonë etj për komunikimin me të rinjtë."

Gjatë punës vullnetare në Nju Jork për një vit, epidemia e COVID-19 u shpërthye në botë. Si vullnetar i të rinjve nga Kina, Guo Shuo ndihmon forcimin e lidhjeve mes Federatës së të Rinjve të Kinës dhe ZDSPR-së. Gjatë luftës kundër epidemisë së COVID-19, OKB-ja iu bëri të rinjve kinez një letër publike, ku vlerëson lart ngarkesën dhe kontributin e të rinjve kinezë në luftën kundër epidemisë.

Kur epidemia u përhap në tërë botën, të dërguarit të sekretarit të përgjithshëm për të rinj të OKB-së publikoi "10 modelet e të rinjve kundër epidemisë në botë" çdo javë. Guo Shuo grumbulloi në internet tregimet e të rinjve kinezë si

motra Liu Xian që prodhoi falas kuti të ushqimeve për punonjësit mjekësorë

motra Liu Xian që prodhoi falas kuti të ushqimeve për punonjësit mjekësorë

Liu Xian, që prodhoi falas kuti ushqimesh për punonjësit mjekësorë, studentja e Universitetit të Wuhan, Wang Xiukun që mori pjesë në punën vullnetare kundër epidemisë, punonjësi i dërgesës së shpejtë Wang Yong etj. Më në fund, tregimet e 9 të rinjve kinezë janë prezentuar në Twiter, duke u përhapur në botë.

"Jam inkurajuar shumë. Më në fund, janë përzgjedhur në përgjithësi 130 tregimet e të rinjve, ku përfshihen 9 të rinjtë kinezë. Më shumë lexuesit perëndimorë mund të lexojnë tregimet dhe përpjekjet e të rinjve kinezë në linjën e parë të punës, në fushat mbështetëse, duke u shfaqur shpirti i kontributit i tyre në fatkeqësi."

Në vitin 2020, OKB-ja përzgjodhi 17 të rinjtë globalë që bënë kontributin pozitiv për objektivin e vazhdueshëm, si lideri i të rinjve. Guo Shuo raportoi përpjekjet e shkëlqyeshme të të rinjve kinezë në ndërtimin ekonomik, punën për lehtësimin e varfërisë dhe studimin shkencor. Më në fund, një i ri kinez Liu Jishen që bëri përpjekjet e mëdha në pakësimin e mbeturisë së ushqimeve në pjatë të restorantit nëpër programit të celularit, u përzgjodh si një ndër liderët e të rinjve global.

Sipas Guo Shuo-së, të rinjtë kinezë kanë kontribute përfaqësuese në botë. Por duhet të gjejmë metodat e përshtatshme të shprehjes për prezentimin e tregimeve të tyre në botë. (Xu Guang)