污染物---[wūrǎn wù]---Ndotës

Zëdhënësi i Ministrisë së Mjedisit dhe të Ekologjisë Liu Youbin deklaroi të hënën në Pekin se Kina ka zbatuar angazhimet e saj sipas Konventës së Stokholmit për eliminimin e gjithanshëm të 20 llojeve të ndotësve të qëndrueshëm organikë.

Ndër një sërë marrëveshjesh ndërkombëtare të mbrojtjes së mjedisit, Konventa e Stokholmit trajton posaçërisht ndotësit e qëndrueshëm organikë. Ndotësit e qëndrueshëm organikë degradohen me vështirësi dhe qëndrojnë për një kohë të gjatë në mjedisin natyror rajonal e global nëpërmjet qarkullimit të ujit e të ajrit dhe mund të ndikojnë rëndë në shëndetin e njerëzve nëpërmjet grumbullimit në zinxhirin ushqimor. Kjo konventë u miratua në vitin 2001 dhe Kina ishte një ndër vendet e para që e nënshkruan.

Në një konferencë shtypi të organizuar të hënën, zëdhënësi Liu Youbin deklaroi se, pasi firmosi Konventën e Stokholmit para 20 vjetësh, Kina ka përshpejtuar eliminimin dhe pakësimin e prodhimit, përdorimit dhe lëshimit të ndotësve përkatës.

Sipas zëdhënësit, në 20 vjetët e fundit, Kina ka trajtuar mbi 100 mijë tonë ndotësit e qëndrueshëm organikë të mbetur dhe, nëpërmjet ngritjes së nivelit dhe transformimit të prodhimit në industrinë metalurgjike, kimike, të prodhimit të letrës e të materialeve të ndërtimit etj., prodhimi dhe lëshimi vjetor i ndotësve të qëndrueshëm organikë është pakësuar me qindra mijë tonë.

Në të njëjtën kohë, Kina po ndan përvojat e saj me vendet e tjera në zhvillim. "Kina ka dhënë eksperiencën e vet me anën e organizimit të kurseve të trajnimit dhe të ndihmës për forcimin e aftësisë së vendeve të tjera për trajtimin e ndotësve të qëndrueshëm organikë. Do të vazhdojmë të forcojmë hartimin e planit të kryerjes së detyrave të caktuara në konventë, duke marrë pjesë në veprimtari globale për të dhënë kontribut për ndërtimin e bashkësisë së qenieve të gjalla në Tokë", tha ai.

Përveç ndotësve të qëndrueshëm organikë, zhiva që përdoret gjerësisht në industrinë kiminë, të prodhimit të instrumenteve, baterive, pajisjeve të ndriçimit e pajisjeve mjekësore etj., ka ndikime të dëmshme ndaj shëndetit të njerëzve dhe mjedisit. Për ta trajtuar si duhet këtë problem, në vitin 2013, bashkësia ndërkombëtare ra dakord për nënshkrimin e Konventës së Minamatas për Mërkurin. Kina ishte gjithashtu edhe ndër të parat vende që firmosën këtë dokument të detyrueshëm ligjërisht në shkallë ndërkombëtare.

Në dhjetorin e vitit të kaluar, qeveria kineze dorëzoi raportin për zbatimin e kësaj marrëveshjeje prej saj.

Sipas zëdhënësit Liu, për të vënë në jetë kërkesat e marrëveshjes, Kina ka ndaluar përdorimin e teknologjisë që kërkon përdorimin e zhivës në shtatë industri, si edhe ka ndaluar prodhimin dhe import-eksportin e nëntë kategorive të produkteve për prodhimin e të cilave përdoret zhiva. Deri në fund të vitit 2020, ndër 89% e agregateve të përgjithshme të Kinës për prodhimin e energjisë elektrike me anë të qymyrgurit, mund të funksiononin me shkarkim shumë të ulët të dioksidit të karbonit dhe nëpërmjet shfrytëzimit të teknologjisë së lartë, mund të arrihej zhdukja e 95% të zhivës së përfshirë në lëndët e para.

"Faktikisht, para hyrjes në fuqi të marrëveshjes, Kina eliminoi punishtet e vogla që përdornin zhivë për prodhimin e produkteve të zejtarisë dhe të arit, si edhe ndaloi prodhimin e pesticideve dhe produkteve kozmetike që kërkonin zhivë. Kina do të zbatojë rreptësisht premtimet e dhëna, duke kryer si duhet detyrat për të ndërtuar një vatër të bukur dhe të pastër të njerëzimit", theksoi zëdhënësi i Ministrisë së Mjedisit dhe të Ekologjisë të Kinës.(Foto:VCG)(Zhang Yan/Artan)