Për shtatë dekada, përmirësimi i kujdesit shëndetësor ka qenë synimi i pandërprerë e udhëheqjes kineze. Institucionet shëndetësore në zonat e varfra janë përmirësuar dhe trajtimi i sëmundjeve bëhet në një kohë më të shpejtë. Barra e shpenzimeve mjekësore të familjeve të varfra është ulur. Megjithatë, problemet në realizimin e kujdesit mjekësor bazë në zonat me varfëri ekstreme mbeten. Si i ekuilibron Kina cilësinë dhe koston e kujdesit shëndetësor në zonat e varfra rurale? Dhe si do ta mbështesë Kina kujdesin shëndetësor në zonat e varfra rurale për të shmangur përsëritjen e varfërisë? Le të ndjekim se çfarë mendon dr. Kunn.