Sekretari i përgjithshëm i Partisë Komuniste Kinës Xi Jinping kërkoi përpjekje më të mëdha për përmirësimin e sistemit të sigurimeve shoqërore dhe për nxitjen e zhvillimit të vazhdueshëm dhe me cilësi të lartë të sigurimeve shoqërore.
Ai e bëri këtë thirrje gjatë një sesioni studimi kolektiv të Byrosë Politike të KQ të PKK-së. (Wang Lei/Artani)