Foto nga VCG

Foto nga VCG

Këshilli i Shtetit i Kinës, ka lëshuar një udhëzues për të përshpejtuar zhvillimin e një sistemi rrethor të zhvillimit ekonomik të gjelbër dhe me karbon të ulët.

Udhëzimi nxit përpjekjet për të zbatuar në mënyrë të vendosur filozofinë e re të zhvillimit, për të rritur efikasitetin në përdorimin e burimeve, për të forcuar mbrojtjen e mjedisit ekologjik dhe për të kontrolluar në mënyrë efektive emetimet e gazeve serë, shkruan “Xinhua”.

Deri në vitin 2025, Kina do të shohë një rritje të dukshme në shkallën e industrive të gjelbra, një rënie të vazhdueshme të ndotësve kryesorë dhe një intensitet të emetimit të karbonit, sipas udhëzimit.

Deri në vitin 2035, efikasiteti i përdorimit të energjisë dhe burimeve në industritë kryesore dhe për produktet kryesore pritet të arrijë një nivel të përparuar ndërkombëtarisht.

Për të përmbushur synimet, dokumenti përshkruan masat kryesore, përfshirë zhvillimin e sistemeve të prodhimit, konsumit dhe qarkullimit të gjelbër dhe me karbon të ulët.

Kina ka njoftuar se do të përpiqet të arrijë kulmin e emisioneve të dyoksidit të karbonit deri në vitin 2030 dhe të arrijë neutralitetin e karbonit deri në vitin 2060. (Elona)