Kina synon të avancojë me shërbimet publike në sektorin e turizmit
2024-07-06 18:00:38

CFP

CFP

Kina synon të krijojë një sistem efikas shërbimi publik turistik që paraqet një strukturë të plotë, standarde të shëndosha, funksionim të qetë dhe cilësi të lartë deri në pesë vitet e ardhshme, bëri të ditur Ministria e Kulturës dhe Turizmit (MCT), citon “Xinhua”.

Një udhëzues i lëshuar së bashku nga ministria dhe tetë departamente të tjera për përmirësimin e shërbimeve publike turistike synon të përmirësojë kapacitetin për të ofruar shërbime publike turistike në zona të caktuara, gjatë orëve të pikut dhe për grupime me nevoja të veçanta, për të siguruar që sistemi të jetë në përputhje me zhvillimin cilësor të sektorit të turizmit.

Udhëzuesi specifikon se shtrirja e qendrave turistike duhet të optimizohet dhe shërbimet online për informacionin turistik duhet të përmirësohen.

Po ashtu, bëhet thirrje që t'i kushtohet vëmendje ndërtimit të infrastrukturës së transportit turistik dhe shërbimeve të transportit turistik.

CFP

CFP

Duke kërkuar përmirësime në shërbimet publike për turizmin, udhëzimi parashikon gjithashtu detyra për të përmirësuar shërbimet e shpëtimit emergjent në sektorin e turizmit dhe për të nxitur zhvillimin e integruar të shërbimeve kulturore publike dhe shërbimeve publike të turizmit.

Ministria premtoi përpjekje për të studiuar dhe formuluar standardet përkatëse për shërbimet publike turistike dhe për të krijuar një mekanizëm të rregullt të mbikëqyrjes dhe menaxhimit. (Irma)