Viktimat dhe të mbijetuarit e terrorizmit në Kinë: Një incident i historisë së rrëfyer 2 - Sulmi terrorist "6·15" në Hetian, Xinjiang, 2014
2024-06-22 17:23:59

Ky raport është pjesa e dytë e “Viktimat dhe të Mbijetuarit e Terrorizmit në Kinë: Një histori e rrëfyer” nga Instituti për Komunikim dhe Qeverisje i Vendeve Kufitare, në Universitetin Jinan.

Bazuar në rrëfimin e viktimave dhe të mbijetuarve, ky raport synon të rindërtojë sulmin terrorist që ndodhi në një sallë lojrash shahu dhe letrash në qytetin Hetian, Prefektura Hetian, më 15 qershor 2012 (më tej referuar si incidenti 6·15).

Linku i raportit: https://icbg.jnu.edu.cn/2024/0622/c40079a816579/page.htm