Xi nënshkruan urdhrin për të shpallur rregulloret e rishikuara të auditimit ushtarak
2024-06-11 19:31:41

foto nga VCG

foto nga VCG

foto nga VCG

foto nga VCG

Kryetari i Komisionit Qendror Ushtarak Xi Jinping ka nënshkruar një urdhër për të shpallur një sërë rregulloresh të rishikuara mbi auditimin ushtarak.

Rregulloret qartësojnë orientimin e mbikëqyrjes ekonomike të auditimit ushtarak, theksojnë natyrën politike e funksionet politike të tij dhe paraqesin rregulla më të detajuara për punën përkatëse.

foto nga VCG

foto nga VCG

Rregulloret, që përfshijnë 75 nene në tetë kapituj, do të hyjnë në fuqi më 1 korrik.  (Fang Xiaoyu/Artan)