Një model i vetëm i AI që mund të përkthejë 200 gjuhë
2024-06-10 15:40:43

foto CMG

Një model i ri i inteligjencës artificiale i zhvilluar nga kompania amerikane Meta mund të përkthejë 200 gjuhë të ndryshme, njofton CGTN.

Modelet aktuale të përkthimit të AI bazohen në rrjetet nervore artificiale. Këto modele zakonisht kërkojnë një sasi të madhe të të dhënave të trajnuara që mund të merren në internet. Megjithatë, të dhënat për disa gjuhë specifike nuk mund të merren publikisht dhe me çmim të ulët. Këto gjuhë quhen gjithashtu "gjuhë me burime të ulëta".

Një teknologji e re ndër-gjuhëshe e zhvilluar nga një ekip stafi nga Meta lejon modelet e përkthimit artificial nervor të mësojnë se si të përdorin aftësinë e tyre ekzistuese për të përkthyer gjuhë me burime të larta për të përkthyer gjuhë me burime të ulëta. Ekipi zhvilloi një model përkthimi shumëgjuhësh në internet të quajtur NLLB-200, i cili mund të përkthejë në 200 gjuhë të ndryshme. Ky hulumtim është publikuar së fundmi në revistën britanike Nature.

Studiuesit thanë se modeli i përkthimit mund të ndihmojë përdoruesit e gjuhëve me burime të ulëta të përdorin teknologji të tilla si interneti, dhe modeli mund të përdoret gjithashtu për edukim për t'i ndihmuar këta njerëz të marrin më shumë libra dhe materiale letre. Megjithatë, studiuesit thanë gjithashtu se përkthimet e gabuara të këtij modeli janë ende të mundshme.