Shkencëtarët kinezë identifikojnë një gjen të ri që mund t'i rezistojë plakjes
2024-06-07 15:38:49

Foto nga CFP

Foto nga CFP

Një ekip shkencëtarësh kinezë ka identifikuar një gjen që potencialisht mund të rrisë rezistencën e njeriut ndaj plakjes dhe të bëhet një objektiv i ri për menaxhimin e dëmtuesve të trupit, shkruan “CGTN”.

Mitokondritë, si qendrat e fuqisë së qelizës, luajnë një rol kryesor në prodhimin e energjisë qelizore dhe janë të lidhura ngushtë me procesin e plakjes.

Kërkimet mbi zgjatjen e jetëgjatësisë përmes optimizimit të funksionit mitokondrial kanë fituar interes të konsiderueshëm në të gjithë komunitetin shkencor.

Hulumtimet e mëparshme janë përqendruar kryesisht te mitokondritë, ndërsa relativisht më pak vëmendje i është kushtuar ndikimit të bërthamave qelizore, të cilat i janë nënshtruar një procesi bashkevolucionar afatgjatë së bashku me mitokondritë.

Studiuesit nga Universiteti Zhejiang dhe Qendra për Përsosmëri në Shkencat e Bimëve Molekulare nën Akademinë Kineze të Shkencave analizuan ndryshimet evolucionare të gjenomit mitokondrial dhe bërthamor nga 472 insekte dhe identifikuan 75 gjene bërthamore që bashkevoluojnë me gjenet mitokondriale.

Ata vunë në dukje katër, duke përfshirë një të quajtur CG11837, dhe kryhen eksperimente për të zvogëluar aktivitetet e tyre te mizat e frutave.

Gjetjet zbuluan se, ndryshe nga grupi i kontrollit, aktiviteti i zvogëluar i këtyre gjeneve specifike rezultoi në ndryshime të dukshme në strukturën mitokondriale, sipas studimit të botuar këtë javë në revistën “Nature Aging”.

Për më tepër, ekipi zbuloi një korrelacion të rëndësishëm pozitiv midis aktivitetit të CG11837 dhe jetëgjatësisë së organizmit. Shtypja e gjeneve çoi në një shkurtim të theksuar të jetëgjatësisë së tyre, me zvogëlimin që shtrihej nga 25 në 59 për qind. Sipas studimit, mbishprehja e gjenit tregon se zgjat jetëgjatësinë mesatare te mizat e frutave. Gjithashtu, studimet in vitro duke përdorur qelizat njerëzore kanë treguar se aktivizimi i gjenit CG11837 rrit kapacitetin e tyre për të luftuar plakjen, duke arritur një përmirësim prej 30 për qind.

Aktivizimi i CG11837 mund të shfaqet si një strategji e re për zgjatjen e jetëgjatësisë njerëzore, dhe në sektorin bujqësor, ky zbërthim i gjeneve mund të shërbejë si një mënyrë e re për kontrollin e dëmtuesve, thanë studiuesit. (Elona)