Sfidat e shpërfillura përpara automjeteve elektrike kineze në Evropë
2024-05-17 10:45:38

Në shkurt të këtij viti, Kina publikoi politikat për nxitjen e prodhuesve të automjeteve elektrike që të zgjerojnë shërbimet jashtë vendit, përfshirë nxitjen e krijimit të qendrave të kërkim-zhvillimit jashtë vendit, inkurajimin e ndërmarrjeve të automjeteve dhe të atyre të lundrimit në integrimin e shërbimeve të maganizimit dhe të logjistikës jashtë vendit.

Edhe prodhuesit e automjeteve elektrike kanë kërkuar aktivisht metoda për zgjidhjen e vështirësive logjistike, ndërmjet porositjes së anijeve të posaçme transportuese, krijimit të magazinave të pjesëve të këmbimit, etj.