Fryma e bashkëpunimit me përfitime të ndërsjella Kinë-EQL
2023-05-23 15:30:02

Ditët e fundit nisi zyrtarisht shtrimi i hekurudhës ndërmjet Novi-Sadit në Serbi dhe qytetit kufitar Suboticës. Pas ndërtimit dhe vënies në funksionim të hekurudhës, koha e udhëtimit hekurudhor ndërmjet kryeqyteteve të Hungarisë dhe Serbisë do të shkurtohet nga 8 orë në rreth 3 orë.

Hekurudha Hungari-Serbi nuk është vetëm një shembull i suksesshëm i nismës "Një brez, një rrugë", por edhe një projekt simbol i bashkëpunimit ndërmjet Kinës e vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL). Aktualisht është hapur për qarkullim pjesa nga Beogradi në Novi-Sad. Pas përfundimit, hekurudha do të promovojë ndjeshëm ndërlidhjen ndërmjet Serbisë e Hungarisë, madje edhe ndërmjet vendeve të Evropës Juglindore.

Gjallëria e mekanizmit të bashkëpunimit ndërmjet Kinës dhe vendeve të EQL-së pasqyrohet në bashkëpunimin me përfitime të ndërsjella. Përveç ndërtimit të infrastrukturës së transportit, si hekurudhat dhe autostradat, bashkëpunimi konkret ndërmjet Kinës dhe vendeve të EQL-së në fushat e zhvillimit të gjelbër me karbon të ulët dhe të energjisë së re po bëhet një pikë e re “e nxehtë”. Centrali i energjisë fotovoltaike i Kaposvárit në Hungari, centrali i energjisë së erës i Mozula-s në Malin e Zi, centrali me cikël të kombinuar i Pançevos në Serbi, projekti i ndërtimit të hidrocentralit të Ulogut në Bosnjë dhe Hercegovinë ... një sërë veprash kyçe të bashkëpunimit energjetik kanë filluar të ndërtohen ose janë vënë në punë, duke sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe mjedisore për zonën lokale.