Klasifikimi i gjashtë kategorive kryesore të çajit në Kinë shpallet standard ndërkombëtar
2023-05-22 17:08:57

Kina është vendlindja e çajit dhe ka qenë gjithmonë e para në botë për sa i përket mbjelljes, prodhimit, përpunimit dhe konsumit të çajit, por për një kohë të gjatë ka mbetur prapa në standardizimin ndërkombëtar të çajit. Së fundmi, u shpall zyrtarisht standaradi ndërkombëtar i Organizatës Ndërkombëtare për Standardizimin, "Klasifikimi i llojeve të çajit".