Rritja e eksporteve të Kinës mes ristrukturimit global
2023-03-14 14:46:14

Eksportet kanë ofruar mbështetje të fortë për ekonominë e Kinës dhe vendi duhet të vazhdojë të fokusohet në rolin e eksporteve në rritjen ekonomike. Sidomos në vitin 2022, për shkak të faktorëve të shumtë si brenda dhe jashtë vendit, eksportet kontribuan më shumë se 30 për qind në PBB-në e Kinës. Por duke qenë se shumë faktorë kanë pësuar ndryshime të rëndësishme në vitin 2023, eksportet e Kinës mund të përballen me presion më të madh këtë vit në krahasim me vitet e mëparshme.

Në sfondin e konflikteve gjeopolitike dhe rritjes së normave të interesit nga shumë vende, perspektivat e rritjes ekonomike të vendeve të mëdha janë përkeqësuar në krahasim me vitin e kaluar. Kjo do të shkaktojë një rënie të kërkesës jashtë shtetit, që do të thotë kërkesë më e ulët për eksportet e Kinës.


Terminali i kontejnerëve Longtan i Portit Nanjing në Nanjing të provincës Jiangsu./Xinhua

Së dyti, dallimet strukturore në politikat ekonomike midis Kinës dhe vendeve të tjera gjatë pandemisë janë zhdukur. Gjatë pandemisë, politikat e stimulimit ekonomik të ekonomive të mëdha perëndimore u fokusuan kryesisht në mbrojtjen e kërkesës, ndërsa politika e Kinës u fokusua kryesisht në mbrojtjen e anës së ofertës.

Së treti, çmimet ndërkombëtare të energjisë u rritën dhe më pas ranë, duke dobësuar gradualisht ndikimin e çmimeve të energjisë në sektorin e prodhimit të Bashkimit Evropian dhe duke i ndihmuar ata të rifitonin një pjesë, nëse jo të gjithë, konkurrencën e tyre. Pra, industria prodhuese e Kinës mund të përballet me konkurrencë më të ashpër nga disa vende.

Së katërti, juani mund të përballet me një presion në rritje. Në vitin 2022, juani mund të ketë tejkaluar nënçmimin në një shkallë të caktuar, gjë që ndihmoi eksportet e Kinës. Por edhe eksportet e Kinës kanë shumë faktorë në favor të tyre. Në planin ndërkombëtar, ekonomia globale po tregon shenja stabilizimi. Sipas raportit të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të Perspektivës Ekonomike Botërore, ekonomia globale parashikohet të rritet me 2.9 për qind në vitin 2023, një përmirësim nga parashikimi i mëparshëm prej 2.7 për qind.

Në frontin e brendshëm, tregu i madh i Kinës është i dobishëm për kompanitë në shumë aspekte, duke përfshirë ekonomitë e shkallës që ulin kostot e prodhimit, zvogëlimin e investimeve të kërkimit dhe zhvillimit, lehtësimin e kufizimeve të financimit nga fluksi i parasë dhe rritjen e efikasitetit të qarkullimit të tregut.

Sistemi i plotë industrial i Kinës është gjithashtu i dobishëm për kompanitë kineze, pasi mund t'i ndihmojë ato të zvogëlojnë kostot, të ruajnë stabilitetin e zinxhirëve të furnizimit dhe pritshmëritë.

Për të stabilizuar tregtinë, Kina duhet të marrë në konsideratë kontekstin e ristrukturimit global të rrjeteve të prodhimit. Ajo merr veprime të synuara nga qeveria te ndërmarrjet për të siguruar stabilitetin e marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare të Kinës dhe për të përmirësuar kontrollin e rrezikut.

Kur kompanitë në vende të ndryshme rinisin zinxhirët e tyre të furnizimit pasi kanë përjetuar ndërprerje, zinxhirët e furnizimit nuk do të dizajnohen thjesht për t'u kthyer në të kaluarën. Në vend të kësaj, ato do të bazohen në mjedisin e ri për të forcuar më tej ciklin e rregullimit të zinxhirëve të furnizimit global përmes riorganizimit të zinxhirëve të tyre të furnizimit dhe zhvillimit të produkteve të reja.

Duke pasur parasysh këto fakte, është e domosdoshme që Kina të mbajë marrëdhënie të qëndrueshme tregtare me vendet e tjera duke respektuar ligjet e ekonomisë dhe duke lundruar me një qasje të përgjegjshme.

Si fillim, është e nevojshme të konsolidohet dhe të përmirësohet më tej pozicioni i Kinës si qendra e rrjeteve të prodhimit në Azi, të forcohen efektet tregtare të Partneritetit Ekonomik Gjithëpërfshirës Rajonal dhe të rriten shkëmbimet tregtare me ekonomitë kryesore aziatike si vendet anëtare të ASEAN-it. Japonia dhe Republika e Koresë.

Është e rëndësishme të kërkohen të gjitha mundësitë e bashkëpunimit të biznesit dhe të bëhen të gjitha përpjekjet për të përfshirë në ciklet e produkteve të reja dhe në ciklet e rregullimit të zinxhirëve të furnizimit të të gjitha vendeve, veçanërisht ato të vendeve të zhvilluara që luajnë një rol udhëheqës në këto fusha.

Ekziston gjithashtu nevoja për t'u fokusuar në eksportimin e automjeteve të reja me energji nga industria kineze NEV në rritje të shpejtë dhe për të marrë masa parandaluese për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin e zinxhirëve të saj të furnizimit.

Zhvillimet duhet ta nxisin Kinën të promovojë diversifikimin në tregti dhe të diversifikojë partnerët e saj tregtarë dhe të forcojë bashkëpunimin tregtar me vendet në zhvillim dhe vendet e brezit dhe rrugës.

Për më tepër, autoritetet duhet të fokusohen jo vetëm në tregti, por edhe në përmirësimin e cilësisë së institucioneve të tregut, në mënyrë që të promovojnë zhvillimin e industrive të teknologjisë së lartë dhe të lehtësojnë inovacionin teknologjik.

Dhe kërkimet tregojnë se zhvillimi i industrive të teknologjisë së lartë dhe inovacionit teknologjik është i ndryshëm nga prodhimi i zakonshëm dhe është shumë i varur nga institucionet e tregut me cilësi të lartë.

Autori Liu Qing është profesor dhe zëvendësdekan i Akademisë Kombëtare të Zhvillimit dhe Strategjisë, Universiteti Renmin i Kinës dhe nënkryetar i Shoqërisë Kineze të Ekonomisë Botërore