Kina do të kryejë regjistrimin e 5-të ekonomik kombëtar në vitin 2023
2022-12-04 15:04:09

VCG

VCG

Kina do të kryejë regjistrimin e pestë ekonomik kombëtar në vitin 2023 për të vlerësuar zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, raporton “China Daily”.

Objekt i regjistrimit janë të gjithë personat juridikë, njësitë e veprimtarisë industriale dhe familjet e vetëpunësuara që merren me veprimtari të industrisë dytësore dhe terciare në Kinë.

VCG

VCG

VCG

VCG

Njoftimi i Këshillit të Shtetit thekson respektimin e cilësisë së të dhënave, duke kërkuar përpjekje për të siguruar që të dhënat e regjistrimit të jenë të vërteta, të sakta, të plota dhe të besueshme. (Irma)