Mbrojtja e ekosistemit detar të botës është detyra jonë e përbashkët
2023-09-12 19:14:44

Dita Botërore e Pastrimit po vjen. Qëllimi i krijimit të kësaj dite është veprimi shoqëror ndërkombëtar për t'iu përgjigjur problemeve të hedhjes së pakontrolluar të mbeturinave në tokë e të mbetjeve detare dhe për të ndikuar në ndryshimin e modeleve të sjelljes njerëzore