Jeto shëndetshëm me 24 fazat stinore - Vesa e Bardhë
2023-09-08 20:58:12

Faza "Vesa e bardhë",  ardhjen e vërtetë të ftohtësisë së vjeshtës. Në këtë fazë, kur largohet vera dhe mirëpritet vjesha, duhet t'i kushtohet vëmendje më e madhe ruajtjes së shëndetit, për t'u përshtatur me ndryshimin e klimës.