Mençuria kineze në veprat klasike- Të gjitha gjërat në botë kanë ligjet e tyre ptër mbijetesëns dhe zhvillimint, por ato dinë si t’i mbrojnë rrënjët e tyre
2023-07-10 16:54:38

Gjatë një historie mijëravjeçare, Kina ka krijuar një qytetëzim qytetërim të veçantë, që ushtron një ndikim et eë gjata gjatë dhe të gjera thellë deri më sot.