Problemet sistematike të ShBA-së dhe ndikimet globale të tyre
2023-03-28 09:23:09

Çfarë e bën ShBA-në ndryshe nga vendet e tjera?

A është përqendrimi i pasurisë apo mbizotërimi i varfërisë?

Mungesa e paqes dhe e qetësisë apo dhuna?

Ndoshta të gjitha këto.

Megjithatë, ka edhe diçka tjetër. Ajo që e bën ShBA-në mjaft të ndryshme nga vendet e tjera është aftësia e saj unike për të qenë "police e botës" duke vepruar sipas mendjes së vet, pavarësisht nga kostoja.

A po e shtyn ShBA-ja demokracinë e vet në një rrugë pa kthim duke e bërë këtë?