Plani i Kinës mbështet zhvillimin e qëndrueshëm në Azi-Paqësor
2023-11-21 14:32:54

Duke parë historinë e zhvillimit të Azi-Paqësorit, bashkëpunimi i hapur është një sekret i rëndësishëm i suksesit. Të gjithat palët e rajonit të Azi-Paqësorit duhet të vazhdojnë të përmirësojnë nivelin e integrimit ekonomik rajonal; të promovojnë liberalizimin dhe lehtësimin e tregtisë dhe investimeve, si edhe bashkëpunimin ekonomik e teknologjik, për të arritur epërsi plotësuese dhe zhvillim të ekuilibruar.