Kina publikon planin e reformës për sistemin e zotërimit të përbashkët të pyjeve
2023-09-27 20:42:38

VCG

VCG

Kina ka publikuar një plan për të ndryshuar më tej sistemin e zotërimit të përbashkët të pyjeve, me qëllim që të shtohen të ardhurat e fermerëve dhe të promovohet rritja e gjelbër.

Sipas këtij plani, i cili është publikuar nga Zyra e Përgjithshme e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës dhe Zyra e Përgjithshme e Këshillit të Shtetit, Kina do të ketë si objektiv të formojë një sistem kolektiv të zotërimit të pyjeve me pronësi të  qartë, përgjegjësi e të drejta të unifikuara, mbrojtje strikte, funksionim të rregullt dhe mbikëqyrje efektive deri në vitin 2025.

Mbi këtë bazë, do të zbatohen një sërë masash, që përfshijnë zgjerimin e funksionimit të industrisë pyjore në shkallën e përshtatshme, promovimin e menaxhimit shkencor dhe efikas të burimeve dhe diversifikimin e mënyrave për të shtuar vlerën e pyjeve në zotërim, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë ekologjike të pyjeve dhe shtimin e të ardhurave të fermerëve.

Sipas këtij plani, do të fillojnë nga zbatimi projektet për të përmirësuar cilësinë e pyjeve dhe për të promovuar metodat efikase të menaxhimit, teksa do të krijohen industritë e gjelbra, si turizmi ekologjik, masat e ruajtjes së shëndetit të pyjeve dhe edukimi mbi mjedisin,  për të ruajtur burimet dhe ekologjinë e pyjeve.

Plani nxit edhe nismat për të hulumtuar e zhvilluar mekanizmat për të njohur vlerën e produkteve ekologjike, si edhe për të inkurajuar institucionet financiare që të ofrojnë mbështetje me kredi për industrinë pyjore. (Xu Guang)