Pikat kryesore të librit të bardhë mbi bashkësinë globale me të ardhme të përbashkët
2023-09-26 20:59:21

Zyra e Informacionit e Këshillit të Shtetit të Kinës publikoi të martën një libër të bardhë me titull "Një bashkësi globale me të ardhme të përbashkët: Propozimet dhe veprimet e Kinës".

Në vijim janë disa pjesë kryesore nga ky dokument:

- Globalizimi nuk është një alternativë, por një realitet dhe mënyrë jetese.

- Kur bota lulëzon, edhe Kina lulëzon, dhe anasjellas.

-Ndërtimi i një bashkësie globale me të ardhme të përbashkët ndjek parimet e hapjes, përfshirjes, përfitimeve të ndërsjella, barazisë dhe drejtësisë. Qëllimi nuk është zëvendësimi i një sistemi apo qytetërimi me një tjetër, por ka të bëjë me vendet me sisteme shoqërore, ideologji, histori, kultura dhe nivele zhvillimi të ndryshme që bashkohen për të promovuar interesat e përbashkët, të drejtat e përbashkëta dhe përgjegjësitë e përbashkëta në çështjet globale.

CFP

CFP

- Një vizion i tillë ngrihet mbi rregullat përjashtuese të politikës së blloqeve, nocionin që i forti ka të drejtë, dhe "vlerat universale" të përcaktuara nga një numër i vogël vendesh perëndimore. 

- Hapja duhet të jetë një rrugë me dy drejtime e  jo me një drejtim të vetëm; nuk mund të kërkosh hapjen e vendeve të tjera ndërsa mbyll dyert e tua.

- Demokracia nuk është "Coca-Cola", që shijon njësoj në mbarë botën pasi prodhohet në një vend të vetëm. Demokracia nuk është një stoli, por një zgjidhje për problemet e vërteta.