WEB-GIS, lehtësi për fermerët të mbjellin kulturën e duhur në tokën e duhur
2023-09-19 14:50:44

Falë informacionit të saktë me WEB-GIS, me të dhënat specifike të tokës, fermerët shqiptarë e kanë më të lehtë punën e tyre, për mbjelljen e kulturës së duhur në tokën e duhur, njofton “ATSH”.

Sistemi i përmirësuar elektronik për të dhënat e tokës bujqësore në Shqipëri është i aksesueshëm në e-Albania.

Përmes të dhënave dhe informacineve që gjeneron, sistemi i orienton fermerët të mbjellin aty ku toka është më përshtatshme, duke ndihmuar kështu prodhuesit bujqësor për më shumë efektivitet, prodhimtari, ulje kostosh dhe ulje të ndotjes së mjedisit.

Ekspertët e bujqësisë shprehen se informacioni WEB-GIS, online në e-Albania, është një mundësi më tepër edhe për mbrojtjen e mjedisit dhe minimizimin e erozionit në zonat e rrezikut.

Gjithashtu është një orientim efikas për përdorimin e plehrave bujqësore dhe për skemat uitëse dhe kulluese.

WEB-GIS ofron transparencë të plotë të dhënash dhe një hartë digjitale e aksesueshme në çdo kohë për tokat e mbjella.

Ky shërbim i ri i vjen në ndihmë fermerëve dhe ekspertëve të fushës, duke i lehtësur ata në marrjen e informacionit dhe orientimin e tyre.

Ai është realizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, AKSHI-t dhe Qendrës së Transferimit të Teknologjisë Bujqësore. (Fatosi)