Kina arrin përparim në prodhimin e energjisë termike oqeanike
2023-09-13 19:45:05

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Kompleti i parë i pajisjeve lundruese të Kinës që mund ta kthejnë energjinë termike të oqeanit në energji elektrike ka përfunduar me sukses provat detare javët e fundit, duke shënuar një hap të rëndësishëm përpara në përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë.

Shndërrimi i energjisë termike oqeanike është një proces që mund të prodhojë energji elektrike duke përdorur ndryshimet e temperaturës midis sipërfaqes dhe thellësisë së oqeanit. Kina ka burime të shumta të shndërrimit të energjisë termike oqeanike.

Gjeneratori lundrues i energjisë termoelektrike oqeanike, i krijuar nga studiues vendorë të udhëhequr nga Shërbimi Gjeologjik Detar i Guangzhou-t, ishte në bordin e anijes kërkimore detare "Haiyang Dizhi-2" (që ka kuptimin "Gjeologjia oqeanike nr. 2"), për të kryer testin e tij të parë detar në Detin e Kinës Jugore, në një thellësi prej 1900 metrash.

Procesi i provës së prodhimit të energjisë zgjati mbi katër orë, me një fuqi maksimale 16.4 kilovatë.

Testi ka vërtetuar zbatueshmërinë e sistemit të prodhimit të energjisë termoelektrike oqeanike të krijuar në mënyrë të pavarur prej Kinës si teorikisht, ashtu edhe praktikisht.

"Ne kemi zotëruar teknologjitë thelbësore dhe kyçe, duke përfshirë prodhimin e energjisë prej turbinave me dallime të vogla të temperaturës dhe gamë të gjerë ngarkese, ruajtjen e nxehtësisë së ujit të mbledhur nga thellësitë e oqeaneve dhe instalimin e tubacionit të ujit të ftohtë," tha Ning Bo, inxhinier i lartë në Shërbimin Gjeologjik Detar të Guangzhou-t pranë Shërbimit Gjeologjik të Kinës.

"Ne kemi shfrytëzuar plotësisht grupimin industrial me cilësi të lartë në distriktin Nansha të Guangzhou-t dhe kemi integruar sistematikisht burimet e ndërmarrjeve të shumta konkurruese. Pajisja është tërësisht e prodhuar në vend, me kosto të ulët dhe me përshtatshmëri mbresëlënëse," shtoi ai.