Ndalimi në shkollat franceze i ‘abajave’
2023-09-01 20:15:42

Foto nga VCG

Qeveria franceze po ndalon nxënësit në shkollat shtetërore të veshin abajat, veshjet e gjera, tejet të gjata, që mbahen shpesh nga gratë myslimane. Vendimi ka nxitur një debat nëse veshja është një shprehje e identitetit kulturor, fetar, apo thjesht modë.

Në Francë është tashmë në fuqi një ndalim që fëmijët të mbajnë simbole fetare në shkollat publike, duke mbështetur qasjen e fortë të vendit lidhur me parimin e ndarjes së shtetit nga institucionet fetare.