Legjislatura më e lartë e Kinës fillon seancën e komisionit të përhershëm
2023-08-29 10:44:51

Foto nga CFP

Foto nga CFP

Komiteti i Përhershëm i Asamblesë së 14-të Kombëtare Popullore, legjislatura më e lartë e Kinës, filloi sesionin e tij të pestë të hënën për të shqyrtuar projektligje të shumta dhe rishikime të ligjeve, njofton “Xinhua”.

Rendi i ditës së seancës përfshinte shqyrtimin e një projekt-revizioni të Ligjit për Rishqyrtimin Administrativ, një projekt-amendament në Ligjin e Procedurës Civile, një projekt-revidim të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe një projektligj për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.

Ligjvënësit do të shqyrtojnë gjithashtu një projektligj për arsimin parashkollor, një projektligj për gradat akademike dhe një projekt-revidim të Ligjit për dënimet për administrimin e sigurisë publike, mes raporteve dhe projektligjeve të tjera. (Fatosi)