Këshilli i Shtetit i Kinës thekson optimizimin e mjedisit të investimeve të huaja
2023-08-14 18:35:15

Foto nga VCG

Këshilli i Shtetit i Kinës ka publikuar kohët e fundit një njoftim që përshkruan udhëzuesit e tij lidhur me optimizimin e mëtejshëm të mjedisit të investimeve të huaja dhe intensifikimin e përpjekjeve për të tërhequr investimet e huaja.

Udhëzuesit kërkojnë përmirësimin e ekuilibrit të përgjithshëm ndërmjet gjendjes së brendshme e të jashtme dhe krijimin e një mjedisi biznesi të nivelit botëror të orientuar nga tregu, të bazuar në ligj dhe të ndërkombëtarizuar.

Në këto dokumente theksohet gjithashtu se duhet të shfrytëzohen plotësisht forcat e tregut të madh të Kinës, duke bërë më shumë përpjekje për tërheqjen dhe përdorimin e investimeve të huaja dhe duke i bërë më efektive kontributet për nxitjen e hapjes dhe krijimin e një vendi modern socialist në të gjitha aspektet.

Në udhëzime janë paraqitur 24 masa specifike në gjashtë aspekte, bëri të ditur Këshilli i Shtetit.

Këto aspekte përfshijnë përmirësimin e cilësisë së përdorimit të kapitalit të huaj, garantimin e trajtimit kombëtar të ndërmarrjeve me investime të huaja, forcimin e mbrojtjes së investimeve të huaja, përmirësimin e lehtësimit të investimeve dhe funksionimit, forcimin e mbështetjes fiskale e të taksave dhe përmirësimin e mënyrave për të nxitur investimet e huaja.

Në njoftim thuhet gjithashtu se të gjitha rajonet inkurajohen të zbatojnë masa mbështetëse sipas kushteve të tyre për të përmirësuar sinergjinë e politikave.

Ministria e Tregtisë duhet të forcojë drejtimin dhe bashkërendimin me departamentet përkatëse mbi promovimin e politikave, t'i zbatojë politikat dhe masat shpejt, të krijojë një mjedis më të optimizuar investimesh për investitorët e huaj dhe të forcojë efektivisht besimin e investimeve të huaja.