Publikohet zyrtarisht "Plani i studimit të Mendimit të Xi Jinping-ut për Forcimin e Ushtrisë (botimi i vitit 2023)"
2023-08-01 21:21:48

foto/VCG

foto/VCG

Për të promovuar më tej studimin dhe zbatimin e Mendimit të Xi Jinping-ut mbi Socializmin me Karakteristika Kineze për një Epokë të Re dhe për të ndihmuar të gjitha nivelet që të studiojnë dhe zotërojnë në mënyrë gjithëpërfshirëse Mendimin e Xi Jinping-ut për Forcimin e Ushtrisë, Departamenti i Punës Politike i Komisionit Qendror Ushtarak organizoi punën e përpilimit të botimit të ri të "Planit të studimit të Mendimit të Xi Jinping-ut për Forcimin e Ushtrisë” bazuar në versionin origjinal të botuar në vitin 2019, i cili u publikua zyrtarisht pak ditë më parë. Libri ka 14 kapituj, 59 seksione dhe 150 artikuj, duke shpjeguar në mënyrë të gjithanshme dhe sistematike rëndësinë e madhe, sistemin shkencor, thelbin dhe kërkesat praktike të Mendimit të Xi Jinping-ut për Forcimin e Ushtrisë.  (Fang Xiaoyu/Artan)